Camau tv
Chuyên trang của Báo Bạc Liêu Online

Bạc Liêu Đất & Người

Bạc Liêu hôm nay

Bạc Liêu hôm nay đang tiến nhanh trên con đường phát triển, hòa cùng sự phát triển chung của cả nước. Bước qua quá khứ nghèo khó do hậu quả chiến tranh, Bạc Liêu vươn lên bằng nội lực là tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng ngoại lực là sự hỗ trợ của Trung ương, các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Mỗi công trình mới mọc lên, không chỉ điểm thêm những nét tươi xanh cho vùng đất anh hùng trong thời kỳ “vươn ra biển lớn”, mà ẩn sâu bên trong đó là sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người dân của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Tự hào về Bạc Liêu hôm nay để cảm thấy trách nhiệm đưa Bạc Liêu đi nhanh hơn, xa hơn ở ngày mai.

Viết bình luận mới