Camau tv
Chuyên trang của Báo Bạc Liêu Online

Thời Sự Tổng hợp

Đón đồng hương từ vùng dịch trở về

Từ ngày 1/10/2021, liên tục có hàng ngàn người dân Bạc Liêu từ các tỉnh, thành Đông Nam Bộ tự trở về địa phương. Tính đến ngày 14/10, con số này lên hơn 20 ngàn người, trong đó huyện Phước Long có số công dân trở về đông nhất, với hơn 4200 người.

Viết bình luận mới