Camau tv
Chuyên trang của Báo Bạc Liêu Online

Bạc Liêu Đất & Người

Nông dân Bạc Liêu trúng mùa giữa cơn đại hạn

Thử nghiệm bằng Text Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec scelerisque tristique interdum. Donec tempor nunc vitae magna dictum, nec vulputate ante posuere.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC (1)
  • mr LEE - 11/05/2017
  • Chúc bà con vụ mùa bội thu
Viết bình luận mới