Camau tv
Chuyên trang của Báo Bạc Liêu Online

Chính Trị

Rộn ràng ngày hội toàn dân

Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, ngày 23/5/2021, hơn 610.000 cử tri trên toàn tỉnh Bạc Liêu nô nức, hân hoan đến 551 điểm bỏ phiếu để chọn ra 6 đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh cùng hàng trăm đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Viết bình luận mới